Hipofiz adenomu: Her zaman hormon üretir mi?

Hipofiz adenomu: Her zaman hormon üretir mi?

Hipofiz bezi, endokrin sistemin ana bağlantısına ait olan beynin bir bölgesidir. Özel hormonları izole ederek birçok periferik bezleri yönlendirir, ayrıca vücudun metabolik süreçlerine aktif olarak katılır, büyüme ve üreme yeteneklerini, emzirmeyi kontrol eder. Hipofiz bezi iki parçaya ayrılır – adenohipofiz ve nörohipofiz, hamilelik sırasında ve doğumdan sonra anterior lob, gerekli hormonları sentezlemek için geçici olarak artar. Bu organın etkilenebileceği başlıca süreçlerden biri adenomdur, bu, payı veya tüm organı içeren iyi huylu bir neoplazmdır. Hipofiz bezinin adenomu, ciddi rahatsızlıklar vermek kadar asemptomatik olabilir.

Hipofiz bezi ve hormonları: vücutta bir rol

Hipofiz bezinin adenomunun ne kadar ciddi olabildiğini anlamak için, vücudun vücutta hangi işlevlerini yerine getirdiğini, hangi hormonları ürettiğini ve nasıl yönettiğini önceden öğrenmeye değer. Vücudun kendisi çok büyük bir ölçüdedir ve ağırlığı 0.5 g'ı geçmez. Adenohipofiz, cinsel bezler, tiroid ve adrenal bezlerin regülasyonu için hormonlar üretir, ayrıca tam büyüme ve doku yenilenmesi için büyüme hormonu üretir.Nörohipofiz, su ve tuzların metabolizmasını düzenleyen bir antidiüretik hormon üretir, ayrıca prolaktin ve oksitosin, özellikle hamilelik sırasında kadınlar için önemli hormonlar, doğum sırasında ve emzirme döneminde. Beyin, hem dışsal hem de metabolizmadaki çeşitli değişikliklerle provoke edilen çeşitli olumsuz etkilere maruz kalırsa, hipofiz bezinin adenoması oluşur. Bu, benign bir kökene sahip olmasına rağmen, dokuların büyümesidir, ancak tüm organizmanın ciddi bozuklukları ile tehdit etmektedir.

Adenom: Bir tümörün özellikleri

Adenom, glandüler bir kökene sahip, vücudun çeşitli bölgelerinde dokuların iyi bir şekilde çoğalmasıdır. Bu tür tümörler tipik olarak meme bezi, prostat, hipofiz ve tiroid bezi için tipiktir, fakat tam olarak beynine veya tam olarak bu kısmına göre – adenohipofiz, büyüme en tehlikelidir. Bir adenom, iki farklı şekilde olabilir – "sessiz", yani hareketsiz, pratik olarak büyümeyen ve vücudun işleyişini etkilemeyen ve hormon üreten, giderek büyüyen. Bu tümörler beynin tüm neoplazmlarının% 15'ini oluşturur.Orta yaşlı insanlar için en tipik olanıdır ve çocuklarda ve ergenlerde sadece% 5'e kadar adenom bulunur.
Tüm kıtalarda ve herhangi bir ırkta, hem erkekler hem de kadınlar için eşit olasılıkla böyle adenomlar vardır. Bununla birlikte, kortikotropin aktivitesi olan adenomlar kadınlar için tipiktir – bunu erkeklerden 5 kat daha sık tespit ederler.

Gelişim nedenleri: travma, enfeksiyon, patoloji rolü

Şu anda, adenom gelişiminin gerçek nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır ve bilim insanları tüm etkileyen faktörleri aktif olarak incelemektedir. Önde gelen yer sinir sisteminin bulaştığı enfeksiyon, travmatik lezyonlar ve elverişsiz ekolojik yaşam koşulları ile alınır. Doktorlara göre, en yaygın adenom, tüberküloz veya bruselloz gibi bir enfeksiyonun aktarılmasından sonra oluşmakta, menenjit meneniti daha az tehlikeli değildir. Beyin ve sinir sistemini etkileyen sifiliz gibi bir enfeksiyon tarafından özel bir yer işgal edilir. Sıklıkla, beyin apsesi, poliomiyelit veya ensefalitden sonra, hipofiz bezi ile ilgili problemleri tanımlayın, sıtma ve viral ateşler gibi enfeksiyonlar tehlikeli olacaktır.
Uyuşturucu, toksin ve radyasyonun fetüsü üzerindeki etkisi ile hamileliğin ciddi seyri gibi faktörler oynayabilirim. Travmatik faktörlere, oral kontrasepsiyona, hipotalamusun aşırı aktivitesine veya adenomların gelişiminde ters kalıtıma belirli bir etkisi vardır.

Tümör tehlikelidir: Beyin hasarı mı?

Çoğu zaman, hipofiz bezinin adenomu kendini göstermez ve beynini ve tüm organizmanın çalışmasını etkilemez. Birçok hasta varlığından bile şüphelenmez. Genellikle tümör yavaş büyür, kanser lezyonlarına geçmeden iyi huylu bir karaktere sahiptir. Sadece nadir durumlarda, aktif ve hızla büyüyen adenom, beyni etkileyebilir, komşu yapıları çimlendirebilir veya dokuyu sıkıştırabilir, bu da nörolojik semptomların oluşmasına, yüzün duyarlılığına, göz bozukluklarına veya baş ağrılarına neden olur. Aşırı miktarda hormon üreten aktif hipofiz adenomu, genital bölgede bozukluklara yol açabilir, adrenal ve tiroid bezi aktivitesini bozar, beyin hasarına ve ikincil bozuklukların gelişmesine yol açar.

Hipofiz adenomunun belirtileri: endokrin ve görsel bozukluklar

Hipofiz adenomu hormonal bir etkinlik varsa, çeşitli bezlerin bazı fonksiyonların ön bozukluğu gelmek ve aktif büyüyor eğer, ancak kafatası boşluğunda eğitimin hacmi nedeniyle görme fonksiyonunun bozuklukları ve nörolojik belirtiler olmak açan, hormonlar üretmez.
o büyük boyutlarda bulmuyor ve vücudun çalışmasını etkilemez, çünkü birçok tümörler, hiç bir etkisi yoktur, bunlar hormon üretmezler, metabolizma arızaları oluşturmuyor. Genellikle bunlar, hastaların% 15'ine kadar olan mikroadenomlardır.
Endokrin hastalıkları hipofiz adenomları üzerinde üretim bu organlar, hormonlar ile ilişkilidir. Bu hipertiroidi belirtileri, prolaktin artışının, kısırlık, bozulmuş adrenal işlemi olabilir.
Ayrıca hipofiz adenomu genellikle göz ve çift görme, baş ağrısı ve görme alanında, bozulmuş göz hareketlerinde değişiklikler bozuklukları ortaya. Bütün bunlar nedeniyle sellanın, görme yollarındaki basınç artışına ve kendisi hipofiz bezidir.Ayrıca tümör büyüdüğünde ve aynı zamanda burun sinüsleri ile ilgili sorunlar olduğunda bilinç bozukluğu da olabilir.
Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: