Konjenital katarakt

Konjenital katarakt

Görme organlarının konjenital a-yaygın kusuru. Yeni doğmuş bir göz veya her ikisi birden olabilir. Genellikle katarakt diğer göz patolojileri ile birleştirilir.

Konjenital katarakt: Kimler risk altındadır?

En sık görülen patoloji, anneleri enfeksiyonu geçiren yenidoğanlarda görülür: Herpes, kızamıkçık, toksoplazmoz vb. Hamileliğin ilk trimesterinde anne hasta ise, fetus için özellikle tehlikeli.
Patolojinin gelişmesinin nedeni, diabetes mellitus ve metabolik bozuklukları provoke eden diğer maternal hastalıklar olabilir.

Katarakt belirtileri

Kataraktlar aşağıdakilerle karakterize edilir:
Bulanık veya tamamen yokken sıklıkla görülen durumlar vardır, bu nedenle bir aylıkken bir göz doktoruyla planlı bir kontrol yaptırmak gerekir.

Katarakt: hastalığın tedavisi için yöntemler

Hemen sadece cerrahi yöntemlerle yapılabileceğine dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, lens hasarının önemli olmadığı ve görsel gelişimin engellenmediği durumlarda, işlem gerçekleştirilmez.
Hastalar, hastalığın dinamiklerini izleyecek ve görsel sisteme yönelik bir tehlikenin tespit edilmesi durumunda, bir operasyon önerecek olan göz doktorunun sürekli olarak izlenmesini gerektirmektedir.
Çoğu zaman şimdi fakoemülsifikasyon ile gerçekleştirilir.Cerrah mikroskobik insizyon yapar, daha sonra özel ultrason cihazları ile lens emülsiyon durumuna geçer ve çıkarılır.
Eşzamanlı patolojilerin yokluğunda, intraoküler lensin eşzamanlı implantasyonu gerçekleştirilir. Katlanmış halde esnek bir lens yerleştirilir, sonra objektifin yerine yerleştirilir.
Bu yöntemi kullanırsanız, hastanede kalmanıza gerek yoktur. Ebeveynler çocuğu birkaç saat içinde eve götürebilirler.
Katarakt tedavisi için ameliyatın optimal olarak gerçekleştirileceği yaş, hastanın genel durumuna bağlı olarak belirlenir. Şimdi objektif 2 aylık çocuklar tarafından kaldırıldığı durumlar var. Erken yaşta girişim, ambliyopi riskinin artması durumunda, düzeltmeye tabi olmayan görsel bir kusurda endikedir. İmplant lensinin montajı için ideal yaş 4-5 yıldır.
Like this post? Please share to your friends:
Bir cevap yazın

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: